ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ugovor o osiguranju života sklapa se općenito iz dolje navedenih razloga:

  • otklanjanje negativnih posljedica štetnih događaja, prebacivanje rizika (opasnosti) na osiguratelja
  • osiguranjem za slučaj smrti omogućiti nasljednicima (djeci, preživjelom supružniku) nastavak normalnog života, bez materijalnih stresova koje inače smrt glave obitelji nosi sa sobom
  • osiguranjem za slučaj doživljenja omogućiti sebi da planskom štednjom (plaćanjem premije u privremenim manjim iznosima dok je to moguće zahvaljujući vlastitim prihodima, dakle dok radimo) otkloniti rizik dugovječnosti i kompenzirati razliku u prihodima (kroz osiguranje rente) do koje umirovljenje redovito dovodi
  • planskom štednjom otkloniti negativne ekonomske posljedice u budućnosti koje izazivaju školovanje djeteta, udaja, ženidba djeteta (iako radosni i poželjni, ti događaji dovode do povećanja izdataka - troškova, jednom riječju narušavaju financijsku stabilnost)
  • porezne olakšice
  • polica životnog osiguranja može se dati u zalog, dakle može biti sredstvo jamstva privatnih zajmova koje odobravaju banke

Koje vrste ugovora o osiguranju života razlikujemo?

1. Osiguranje za slučaj smrti s određenim rokom trajanja

Najjednostavniji i najstariji oblik osiguranja; osigurana svota isplaćuje se samo ako osiguranik umre u ugovorenom vremenskom razdoblju (riziko osiguranje). Svrha ovog oblika osiguranja: sklapaju se najčešće zbog zaštite od potraživanja vjerovnika - npr. banaka. Premija osiguranja ne sadrži u sebi komponentu štednje, te nema ni kamata na ovu vrstu osiguranja. S obzirom da premija osiguranja u sebi ne sadrži komponentu štednje, kod ove vrste osiguranja nema ni mogućnosti otkupa ili kapitalizacije.

2. Doživotno osiguranje za slučaj smrti

Ugovorena svota osiguranja isplaćuje se kada osoba umre, bez obzira kada je to. Premija se plaća ili do smrti osiguranika ili određeni broj godina. Svota osiguranja isplaćuje se isključivo korisniku nakon smrti osigurane osobe.

3. Mješovito osiguranje ili osiguranje za slučaj smrti ili doživljenja

Svota osiguranja se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja ili se isplaćuje o isteku ugovora o osiguranju. Osim rizika sadrži i element štednje. Trajanje osiguranja je na određeno vrijeme. Uvjeti dogovoreni na početku mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja. Osiguranje se može otkupiti, uglavničiti na odgovarajuću smanjenu svotu u visini uplaćenih sredstava (kapitalizirati), može se dobiti zajam (predujam po polici osiguranja). Polica osiguranja se može dati u zalog (vinkulirati u korist banke ili nekog drugog zajmodavca). U posljednje vrijeme ovo osiguranje, uz klasično pokriće rizika smrti, sadrži i druga pokrića kao npr. pokriće u slučaju nastupa teških bolesti, pokriće u slučaju nastupa potpune i trajne nesposobnosti za rad i sl.

4. Osiguranje života povezano s udjelima u investicijskim fondovima

Kod ovog oblika osiguranja života, dio premije osiguranja (oko 10%) služi za pokriće rizika smrti i troškova osiguranja, a ostatak premije se koristi za kupnju udjela u investicijskim fondovima po tržišnoj cijeni u tom trenutku, a prema izboru vlasnika police. Ako tijekom ugovorenog trajanja osiguranja nastupi smrt osiguranika, onda se isplaćuje svota osiguranja za slučaj smrti uvećana za vrijednost udjela na taj dan. Ako osiguranik doživi istek osiguranja, u tom slučaju se isplaćuje naknada vezana za vrijednost tih udjela, drugim riječima, vlasnici polica sami postaju "izravni investitori" na tržištu.

Najčešće postavljana pitanja

Tko je ugovaratelj osiguranja?
Osoba koja zaključi ugovor o osiguranju s osigurateljem i koja je obvezna plaćati osiguratelju ugovorenu premiju osiguranja. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mogu i ne moraju biti iste osobe.

Tko je osiguranik?
Osoba na čiji se život odnosi osiguranje i o čijem življenju ili smrti ovisi isplata osigurane svote.

Tko je korisnik osiguranja?
Osoba kojoj se isplaćuje osigurana svota za ugovoreni osigurani slučaj. Osobu korisnika određuje ugovaratelj osiguranja.

Što je osigurani slučaj?
Događaj prouzročen osiguranim rizikom.

Što je polica osiguranja života?
Polica osiguranja e isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Što je osigurana svota?
Osiguravateljeva obveza utvrđena u govoru o osiguranju na temelju sporazuma ugovornih strana.

Što je premija osiguranja?
Iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na temelju ugovora o osiguranju.

 


Toplo preporučamo našu knjigu "Životno osiguranje", dr.sc. Nikole Mršića, u kojoj možete saznati mnoge nove informacije o životnom osiguranju i kako ostvariti svoj miran san.


knjiga

"Ova korisna knjiga značajno je proširenje i nastavak autorove prethodne knjige izdane 2001. godine i sadrži mnogo novih podataka. Bez obzira na to jeste li profesionalac ili netko tko je naprosto zainteresiran za životno osiguranje, ovo je knjiga koja se mora pročitati."

"This useful book is a substantial extension of author's first book published in 2001 and a lot of new information has been incorporated. Whether you are an insurance practitioner or simply interested in life insurance, this book is still a must."
Andre Kaydan,
Senior Life Marketing Manager, Gen Re, Vienna

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag