IMOVINSKO OSIGURANJE

Osiguranje imovine podrazumijeva zaštitu od elementarnih nepogoda i nepoželjnih događaja, a traženo je kao instrument osiguranja kod dobivanja kredita za kupnju nekretnine. Zato je bitno odabrati pravi paket za najbolju cijenu. Nijedno mjesto nije poput doma. U njega ste uložili ljubav, vrijeme, trud i godine napornog rada, ipak štetni događaji poput poplave, požara ili krađe dio su naše svakodnevnice.

U Hrvatskoj 85% kućanstava je u privatnom vlasništvu, vlastita imovina je najvrednije vlasništvo. Životno ostvarenje prosječnog čovjeka je posjedovanje vlastitog i otplaćenog doma. Nemojmo dopustiti da nam životni trud u trenutku nestane! Ukoliko financirate vlastitu imovinu kreditom obvezno zaključite osiguranje imovine. Na taj način štitite sebe od financijskih poteškoća u slučaju totalne štete.

Od raznih rizika moguće je osigurati sljedeću imovinu:

 • nekretnine
 • kuće i / ili stanove
 • poslovne prostore
 • strojeve i ostalu opremu
 • zalihe robe u skladištima
 • stvari u kućanstvu
 • objekte u izgradnji ili montaži
 • usjeve
 • životinje
 • Osigurana imovina naziva se "predmet osiguranja".

Osiguranje pokriva štete na predmetima osiguranja koje su nastale uslijed osiguranih opasnosti:

 • požara i nekih drugih rizika
 • potresa
 • provalne krađe
 • loma stakla
 • loma strojeva
 • odgovornosti i profesionalne odgovornosti (npr. elementarne nepogode, provalne, eksplozije ili obične krađe itd.)

Odabir kvalitetnog osiguranja imovine pomoći će Vam da se zaštitite od neželjenih financijskih gubitaka, te osigurate sebi i svojim najmilijima bezbrižnu i mirnu budućnost. Optimirano savjetovanje osigurava Vam zaštitu onoga u što ste strpljivo i predano ulagali. Cijeneći to i uvijek vodeći računa o Vašim individualnim potrebama, nudimo Vam prilagođene mogućnosti te samostalnost pri odabiru vrste, predmeta i načina osiguranja.

Ugovor o osiguranju imovine može sklopiti svaka osoba ili se može sklopiti u korist svake osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja. Međutim, prema načelu osigurljivog interesa, naknadu štete iz osiguranja može ostvariti samo osoba koja je imala opravdani interes da se ne dogodi osigurani slučaj, jer bi u suprotnom pretrpjela materijalni ili financijski gubitak (članak 948. ZOO-a). Pod osigurljivim interesom podrazumijevamo zainteresiranost jedne osobe da ne nastupi osigurani slučaj, jer bi inače pretrpjela materijalnu štetu, a pravnim je poretkom dopustivo taj interes osigurati. Pravno dopustiv je svaki interes koji nije suprotan ustavnim odredbama, prisilnim propisima i pravnim normama.

Postojanje osigurljivog interesa u imovinskom osiguranju pretpostavlja vlasništvo nad imovinskim objektom odnosno odgovornost prema trećoj osobi. U imovinskom osiguranju, osigurljiv interes mora postojati s danom zaključivanja ugovora, a svakako s danom nastanka štete. Svrha osiguranja imovine je da se osiguraniku osigura naknada za štetu koju bi imao u svojoj imovini zbog nastupanja osiguranog slučaja. Cilj je, dakle, da se osigurniku naknadi šteta koju je pretrpio, a ne ostvarivanje zarade. Stoga ni naknada štete ne može biti veća od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja.

Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme ubiranja, ako nije drukčije ugovoreno. Prema članku 949. ZOO-a pravovaljane su i odredbe ugovora kojima se naknada ograničava na manji iznos od iznosa štete. Pri utvrđivanju visine štete uzima se u obzir izmakli dobitak samo ako je to ugovoreno. Ako se u tijeku istog razdoblja osiguranja ostvari više osiguranih slučajeva jedan za drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s obzirom na cijeli iznos osiguranja, bez njegova umanjenja za iznos prije isplaćenih naknada u tom razdoblju.

Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost osigurane stvari sporazumno utvrđena (ugovorena vrijednost), osigurnina se određuje prema toj vrijednosti. Osim stvarne štete, osiguratelj je dužan nadoknaditi troškove, gubitke i druge štete koje su nastale iz razumnog pokušaja spašavanja, čak i onda kada one nisu bile uspješne i kada zajedno sa štetom prelaze svotu osiguranja.

Nudimo Vam i ostala imovinska osiguranja: 

 • osiguranje kućanstva
 • osiguranje turističkih apartmana
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje usjeva
 • osiguranje životinja
 • razna druga imovinska osiguranja


Najčešće postavljana pitanja

Što je osiguranje?
Osiguranje je prebacivanje rizika kao što su požar, oluja, poplava, potres, provalna krađa, odgovornost i drugih rizika koji mogu ugroziti poslovanje, s poduzetnika na osiguratelja.

Za kojim vrstama osiguranja poduzetnici najčešće imaju potrebu?
Najčešći upiti su za osiguranjem od požarnih rizika, oluje, provalne krađe, osiguranje strojeva. Ipak, korisno je da svaki poduzetnik prethodno utvrdi koji od rizika najviše ugrožava njegovo poslovanje.

Koji rizik može prouzročiti najveću materijalnu štetu?
Uobičajeno su to požar, poplava ili potres.

Koji se rizici najčešće događaju, tj. u kojim se slučajevima najčešće isplaćuju štete?
Provalna krađa, izljev vode, lom stroja.

Jesam li kvalitetno osiguran?
Poslovna praksa pokazuje kako brojni poduzetnici na tržištu svoje poslovanje nisu zaštitili na odgovarajući način. Najbolje je konzultirati savjetnika osiguravajuće kuće koji će Vam pružiti kvalitetan savjet.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag